XTB bekräftar styrelsen för ny 3-årsperiod


Styrelsen för XTB har meddelat att bolagets förvaltningsråd den 2 juni 2022 antog ett beslut om att utse bolagets styrelse för den gemensamma treåriga mandatperioden, dvs. från 1 juli 2022 till utgången av 1 juli 2025.

Följande personer utsågs till bolagets styrelse:
− Herr Omar Arnaout till posten som ordförande för styrelsen,
− Paweł Szejko till tjänsten som styrelseledamot,
− Filip Kaczmarzyk till tjänsten som ledamot av styrelsen,
− Herr Jakub Kubacki till posten som ledamot av styrelsen,
− Andrzej Przybylski till posten som ledamot av styrelsen.

Samtliga ovanstående personer hade befattningar i styrelsen under föregående mandatperiod. Bolaget bifogar härmed information om utbildning, kvalifikationer och befattningar som tidigare innehafts, tillsammans med en beskrivning av chefernas yrkeskarriär.

Enligt de ingivna utlåtandena bedriver ovan nämnda verkställande direktörer inte någon konkurrensutsatt verksamhet i förhållande till Bolaget i någon form, de deltar inte i ett konkurrenskraftigt företag, som delägare i ett civilrättsligt handelsbolag, ett handelsbolag eller medlem i ett kapitalbolags organ och de deltar inte i någon annan konkurrenskraftig juridisk person som medlem i dess organ. De finns inte heller upptagna i det register över insolventa gäldenärer som förs enligt lagen om riksdomstolsregistret.

Informationen om utbildning, kvalifikationer och befattningar som hållits tidigare, tillsammans med en beskrivning av yrkeskarriären för styrelsen för XTB SA

Omar Arnaout – Ordförande i styrelsen

Omar Arnaout är knuten till företaget sedan januari 2007. 2007 – 2009 innehade han befattningen som återförsäljare.
Under 2009 – 2010 arbetade han som biträdande direktör för den rumänska filialen av XTB och 2010 – 2012 som biträdande direktör för den italienska filialen av XTB.
Under 2012 – 2014 arbetade Herr Omar Arnaout som direktör för det utländska filialkontoret på Noble Securities Dom Maklerski SA och 2014 arbetade han också som försäljningsdirektör och ordförande för styrelsen för xStore sp. Zoo
Under 2014 – 2016 innehade han positionen som Retail Sales Director i XTB Limited i Storbritannien och 2016 blev Omar Arnaout regionchef för XTB för Polen, Ungern, Tyskland och Rumänien.
Från 10 januari 2017 till 23 mars 2017 var han ledamot av XTBs styrelse med ansvar för försäljning i rangen som vice ordförande i styrelsen och från 23 mars 2017 är han ordförande i bolagets styrelse.
Omar Arnaout tog examen 2005 med en magisterexamen från Warszawa School of Economics – Banking and Finance.

Paweł Szejko – Ledamot av styrelsen

Paweł Szejko tog examen från Poznań Economy Academy och från Higher School of Banking i Poznań (WSB).
Han studerade också vid universitetet i Aarhus i Danmark. Han har polska revisorskvalifikationer och ACCA IFRS-diplom.
Han började sin yrkeskarriär 2013 och arbetade för revisionsbyråer (BDO och PwC), genom att granska finansiella institutioner, inklusive banker och investeringsfonder.
Under 2008 – 2014 arbetade han som finansdirektör och som medlem av styrelsen för PRESCO GROUP SA, där han deltog i börsintroduktionen på Warszawabörsen och skötte finansområdet i kapitalgruppen både på den nationella och internationella nivå.
I oktober 2014 började han på mäklarhuset XTB som Group CFO och sedan januari 2015 har han varit medlem av XTBs styrelse. Ansvarig för alla ekonomiska aspekter av XTB-aktivitet.

Filip Kaczmarzyk – Ledamot av styrelsen

Filip Kaczmarzyk startade sin professionella karriär på XTB 2007 i handelsavdelningen på positionen som Junior Trader.
Sedan april 2009 innehade han positionen som vice chefshandlare.
I november 2010 började han arbeta på CFH Markets i London på Customer Support Department.
Från maj 2011 till maj 2015 arbetade han på Noble Securities SA, först som direktör för OTC Instruments Trading Office, och från november 2012 som direktör för Foreign Markets Department.
Filip Kaczmarzyk återvände till XTB i maj 2015 för tjänsten som direktör för handelsavdelningen, från den 10 januari 2017 är han medlem av XTB:s styrelse.
Filip Kaczmarzyk är utexaminerad från Warszawa School of Economics med huvudämne i kvantitativa metoder inom ekonomi och informationssystem.

Jakub Kubacki – Ledamot av styrelsen

Jakub Kubacki tog examen 2009 som en magisterexamen i juridik från Koźmiński University, sedan avslutade han sin utbildningsadvokat och 2013 klarade han advokatexamen vid District Warszawa Advokatsamfund, han antogs till advokatsamfundet. 2010 startade han sin yrkeskarriär på XTB på Legal and Compliance Department, där han sedan 2012 är Compliance Officer.
Från den 25 april 2018 blev han direktör för den juridiska avdelningen och från den 10 juli 2018 är han ledamot av XTB:s styrelse. Han är specialiserad på kapitalmarknadsrätt.
Mr. Jakub Kubacki är managing partner på Integrated Systems Logistics LLC USA, vars operativa verksamhet inte är konkurrenskraftig i förhållande till företaget.

Andrzej Przybylski – Ledamot av styrelsen

Mr. Andrzej Przybylski tog examen 1994 som civilingenjör, kemi vid Wrocław University of Science and Technology och 2011 doktorerade studier i ekonomi vid Warszawa School of Economics. Sedan 1995 har han aktiemäklarlicens.
Från 1995 var han professionellt involverad i mäklarhus och kontor: fram till 1997 med Dolnośląski Dom Maklerski SA i Wrocław, sedan CBM WBK SA, och fram till 1998 med Dom Maklerski BMT SA. Från 1998 arbetade han på CDM Pekao SA som specialistmäklare och animatör och sedan från 2002 som Risk Management Specialist. Under 2007 – 2010 arbetade han på UniCredit CAIB Poland SA som chef för efterlevnads- och riskavdelningen. Från 2010 till 2013 var han anställd på ING TFI SA och ING Investment Management (Polen) SA som senior specialist inom riskhantering och mätning av resultat.
Under 2013 – 2014 var han Brokerage Project Business Director och Risk Management Expert på PGE Dom Maklerski SA. Från 2014 är han chef för Risk Management på XTB SA och sedan maj 2019 har han varit medlem av XTBs styrelse.
Source link