Xetra-Gold-innehavet stiger till 242 ton

[ad_1]

Guldinnehavet i den börshandlade Xetra-Gold-bärarobligationen (ISIN: DE000A0S9GB0) steg till ett nytt rekord på 242 ton den 30 juni. Vid årsskiftet låg volymen fortfarande på 237 ton guld, vilket motsvarar en ökning med 5 ton sedan årsskiftet. Xetra-Gold är därmed den ledande fysiskt deponerade guldsäkerheten i Europa.

Guldinnehavet ökar när investerare köper Xetra-Gold-aktier via börsen. Varje aktiebrev motsvarar exakt ett gram guld. Xetra-Golds förvaltade tillgångar nådde också en ny topp på 13,5 miljarder euro.

”Första halvåret präglades av hög inflation och geopolitiska spänningar. Särskilt i tider av stor osäkerhet söker investerare efter säkra tillflyktsorter. Guld visar sig vara extremt stabilt med sin stabiliserande och diversifierande funktion i investerarportföljen. Enligt studier är fem till tio procent guld vettigt som en inblandning i portföljen, säger Steffen Orben, VD för Deutsche Börse Commodities GmbH, emittenten av Xetra-Gold. “Osäkerheten på marknaderna kommer att kvarstå tills vidare, så vi fortsätter att förvänta oss ett växande intresse för guld.”

Xetra-Gold-investerare har rätt till leverans av det värdepapperiserade fysiska guldet. Sedan introduktionen av Xetra-Gold 2007 har investerare använt det 1 681 gånger. Hittills har 7,4 ton guld levererats.

I september 2015 meddelade den tyska federala skattedomstolen att vinster från försäljning eller inlösen av Xetra-Gold efter en minsta innehavsperiod på ett år inte skulle bli föremål för källskatt. Köp och inlösen eller försäljning av Xetra-Gold ska alltså skattemässigt bedömas som ett direkt köp och försäljning av fysiskt guld – såsom guldtackor eller guldmynt.

Xetra-Gold ges ut av Deutsche Börse Commodities GmbH, ett joint venture mellan Deutsche Börse AG och Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA och Vontobel Beteiligungen AG. Umicore AG & Co. KG, ett koncerndotterbolag till Umicore SA, är också involverat.


[ad_2]

Source link