Wise erhåller FCA-godkännande för LSE-notering

[ad_1]

Efter tillkännagivandet den 24 juni 2021 av sin bekräftade avsikt att flyta, bekräftar Wise idag att dess Prospekt avseende dess förväntade notering har godkänts av FCA och publicerats av företaget.

Antagning förväntas äga rum klockan 08.00 (London-tid) den 7 juli 2021. Öppningsauktionen för aktierna kommer att påbörjas klockan 07.50 (London-tid) detta datum och pågå i 190 minuter, med normal handel med Aktierna. förväntas börja tidigast kl. 11.00 (London-tid).

Vid börsnoteringen kommer Wise att ha en dubbel klassaktiestruktur på plats med två utgivna aktier, A-aktier och B-aktier för att stödja Wises fokus på sitt uppdrag när det övergår till de offentliga marknaderna. B-aktier innehar 9 röster per aktie, är strikt icke-överlåtbara och, bland andra händelser med avstängning av rösträtt, löper ut på femårsdagen av en notering.

Alla Wises aktieägare och innehavare av intjänade optioner per den 23 maj 2021 har rätt att välja att erhålla 50% av sin A-aktie i bolaget med ytterligare motsvarande B-aktier på 1: 1-basis (spara för VD Kristo Käärmann och medgrundare av Wise, som har rätt att ta emot 100% av sitt A-aktieinnehav i Bolaget med ytterligare motsvarande B-aktier på 1: 1-basis).

[ad_2]

Source link