Voyager Digital varnar för att det kan utfärda ett standardmeddelande till 3AC

[ad_1]

Voyager tillkännagav idag att dess operativa dotterbolag, Voyager Digital, LLC, kan komma att utfärda ett meddelande om försummelse till Three Arrows Capital (3AC) för underlåtenhet att återbetala sitt lån.

Voyagers exponering mot 3AC består av 15 250 BTC och 350 miljoner USDC. Företaget gjorde en första begäran om en återbetalning på 25 miljoner USDC senast den 24 juni 2022 och begärde därefter återbetalning av hela saldot av USDC och BTC senast den 27 juni 2022. Inget av dessa belopp har återbetalats och 3AC misslyckades med att betala tillbaka endera begärt belopp till dessa angivna datum kommer att utgöra en fallissemang.

Voyager avser att fortsätta återhämtning från 3AC och för diskussioner med företagets rådgivare angående de rättsliga åtgärder som finns tillgängliga. Företaget kan vid denna tidpunkt inte bedöma det belopp som det kommer att kunna återvinna från 3AC.

Tidigare i juni utfärdade Voyager Digital en uppdatering angående vissa order som företaget fick från de statliga värdepappersavdelningarna i flera delstater.

Dessa beställningar gäller endast en fördel med kundkonton som tillåter kunder att tjäna belöningar på sina saldon av vissa kryptotillgångar (“Voyager Earn Program”).

Sedan tidigare tillkännagivanden publicerades i mars och april 2022 har Voyager fått ytterligare beställningar från Kalifornien och South Carolina med liknande oro för Voyager Earn-programmet. Alla stater utom en, Kentucky, fortsätter att tillåta kunder att delta i Voyager Earn-programmet.

Voyager säger att de fortsätter att föra dialog med flera stater för att eftersträva en acceptabel regleringslösning.


[ad_2]

Source link