Volt Corporation påstår sig ha säkrat ASIC-lättnad

[ad_1]

Volt Corporation Limited meddelar att det har beviljats ​​en månads befrielse från skyldigheten att lämna en årsredovisning för bolagets räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2022.

Enligt ordern beviljad av Australian Securities and Investments Commission (ASIC) behöver företaget inte uppfylla skyldigheten att anmäla sig till ASIC enligt subsection 319(1) of Corporations Act 2001, inom den tid som krävs enligt subsection 319(3) ), en årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2022.

Lättnaden behövs för att göra det möjligt för bolaget att utarbeta sin årsredovisning på basis av icke-gående problem med tanke på att bolagets helägda dotterbolag, Volt Bank Ltd, påbörjar en återbetalning av insättningar (ROD) med avsikt att begära att dess ADI-auktorisering upphävs efter slutförandet av ROD.

Ordern gäller till och med 31 juli 2022.

Den 29 juni 2022 sa Volt Bank Limited att de har för avsikt att returnera alla medel till insättare och i slutändan avsäga sig sin licens att verka som ett auktoriserat insättningsinstitut.

Volts beslut att lämna bankbranschen och utöva andra affärsmöjligheter är ett kommersiellt beslut för Volt.

APRA sa att de noggrant kommer att övervaka processen för att säkerställa att medel returneras till Volt-insättare på ett ordnat och i tid.


[ad_2]

Source link