USD/JPY Prognos: positiv signal för dollarn


Räntorna på tvååriga amerikanska statsobligationer steg efter att president Joe Biden anlitade Jerome Powell för att fortsätta som ordförande för Federal Reserve. Powells nominering välkomnades av många investerare i hopp om inga stora förändringar i Fed eftersom den vägleder ekonomin genom en återhämtning från pandemin.

Centralbanken är inställd på att förebåda en återgång till pre-pandemisk politik i slutet av 2022. Terminskontrakt knutna till Feds styrränta indikerade att penningmarknaderna nu förväntar sig att den amerikanska centralbanken ska höja räntorna med 25 punkter till juni nästa år jämfört med en tidigare uppskattning från juli. En positiv signal för dollarn!

Biden nominerade Powell till ordförande
Source link