USDJPY handelsplan:

Konsumentutgifterna steg med 0,6 % förra månaden, och antalet amerikaner som lämnade in nya ansökningar om arbetslöshetsersättning hölls under nivåerna före pandemi förra veckan. Anspråken sjönk mellan undersökningsperioderna november och december, vilket tyder på en ökning av sysselsättningstillväxten denna månad. En separat rapport från handelsdepartementet visade att konsumentutgifterna, som står för mer än två tredjedelar av USA:s ekonomiska aktivitet, steg med 0,6 % förra månaden efter att ha ökat med 1,4 % i oktober. Tjänsterna steg med 0,9 %, vilket står för nästan all vinst i utgifterna. Den breda ökningen av tjänster leddes av bostäder och allmännyttiga tjänster. Den nya hemförsäljningen rasade till sju månaders högsta nivå och tillverkningen var fortfarande stark i november, kom när nationen kämpade mot en återuppgång i COVID-19-infektioner, driven av Delta-stammen och den mycket överförbara Omicron-varianten.

Investeringsidé: köp 114,06 och ta vinst 114,52.

Positiv makroekonomisk statistik från USA

Ursprung: FreshForex
Source link