Våganalys

Tidigare förväntade vi oss en korrigering mot den lägre trendlinjen. Så länge priset ligger kvar över den nedre trendlinjen förväntar vi oss inget annat än ett möjligt momentum till översidan. Det förväntade hausseartade prisrallyt bör vara en förlängning av den sista impulsiva vågen (5) till översidan och bör bryta över den övre trendlinjen mot 118,90 mot 120,90 eller ännu högre. Endast ett avbrott under den lägre trendlinjen kommer att pressa priset nedåt.

Handelsrekommendationer:

Vi är köpare mot den övre trendlinjen.

Räkna med en möjlig långsiktig köpposition mot den övre trendlinjen.

Ursprung: FreshForex
Source link