Våganalys

USD-dollarn håller fortfarande på att rally inom den expanderande wedgeformationen. Som det är just nu förväntar vi oss inget annat än en möjlig fart till överkanten. Det förväntade hausseartade prisrallyt är fortsättningen på den sista impulsiva vågen (5) till översidan och kan se priset bryta över den övre trendlinjen. Om så är fallet förväntas ett rally mycket högre. Å andra sidan kan ett brott under den nedre trendlinjen locka till en möjlig försäljning mot 110,95.

Handelsrekommendationer:

Vi är köpare mot den övre trendlinjen.

Vi är köpare mot den övre trendlinjen.

Ursprung: FreshForex
Source link