USD / JPY förlorar fart – Analys – 20/07/2021


USDJPY-paret testar om den trasiga stödlinjen för den hausseartade kanalen som visas i diagrammet, och EMA50 bildar negativt tryck mot priset för att skydda det nyligen föreslagna baisseartade trendscenariot, medan stokastiskt förlorar sitt positiva momentum tydligt.

Därför tror vi att chanserna är giltiga för att återuppta den förväntade baisseartade trenden på intradagbasis, vars nästa mål ligger på 109.22 och noterar att fortsättningen av den baisseartade vågen kräver att du håller under 110,55.

Det förväntade handelsområdet för idag är mellan 109,70 support och 110,80 motstånd

Den förväntade trenden för idag: Bearish

Ursprung: EkonomierSource link