USD/CHF möter solid motstånd – Analys – 2022-11-04


USDCHF-paret visar nya positiva affärer och försök att bryta 0,9345-nivån, för att stödja fortsättningen av det hausseartade trendscenariot på intradags- och kortsiktig basis, i väntan på att gå mot 0,9400 som nästa mål.

Att röra sig över EMA50 stödjer den förväntade hausseartade trenden, som kommer att förbli giltig beroende på prisstabilitet över 0,9315.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 0,9315 stöd och 0,9400 motstånd.

Den förväntade trenden för idag: Hausse

Ursprung: EkonomierSource link