UK Financial Ombudsman Service rapporterar ett ökat antal klagomål om “auktoriserade” bedrägerier

[ad_1]

UK Financial Ombudsman Service (FOS) har publicerat sina årliga klagomålsdata för räkenskapsåret 2021/22 (april 2021 till mars 2022) med insikt i vanliga problem som konsumenter tar upp.

Klagomålsdata som publiceras idag visar att klagomålen om “auktoriserade” bedrägerier ökade med cirka en femtedel under det senaste räkenskapsåret, med nästan 9 370 klagomål som togs emot jämfört med 7 770 2020/21. Finansombudsmannen fortsätter att upprätthålla omkring tre fjärdedelar av “auktoriserade” bluffklagomål till konsumenternas fördel.

Administrations- och kundtjänstproblem toppade listan över frågor där kunder hade problem, med mer än 35 000 klagomål mot finansiella företag fördes till Finansombudsmannen, inklusive nästan 25 000 inom bank- och kreditsektorn.

Financial Ombudsman Service har också publicerat kommentarer och insikter om klagomål som inkommit under 2020/21, inklusive analyser och fallstudier som täcker bank och kredit, upplåning, försäkringar och investeringar.

Analys av siffrorna som publiceras idag visar följande trender:

  • FOS tog emot mer än 35 000 klagomål om kundservice eller administration för alla finansiella produkter. Exempel på detta var bristande uppmärksamhet på detaljer och att skicka personlig information till fel adress.
  • Löpande konton var den mest klagade produkten, med nästan 25 000 nya ärenden som kom till finansombudsmannen. När antalet ärenden om “auktoriserade” bedrägerier ökade fortsatte vi att se ett stort antal bedrägerier och bedrägerier under 2021/22, med mer än 17 500 nya klagomål totalt. FOS såg nya trender inom bedrägerier som involverade sociala medier och bedrägerier relaterade till falska investeringar.
  • Covid-19 och levnadskostnadskrisen fortsatte att påverka människors ekonomiska liv. Totalt fick FOS 57 000 klagomål kopplade till alla typer av upplåning förra året. Till exempel såg ombudsmannen en ökning av klagomålen om andrahandslån, inklusive från personer i ekonomiskt utsatta positioner. I vissa fall har FOS sett räntor på över 35 % tillämpats på lånen.

Sammantaget fick FOS inom de huvudsakliga finansiella produktområdena:

  • 108 065 nya klagomål om bank och kredit
  • 33 127 om försäkring
  • 16 276 om investeringar och pensioner
  • 5 369 om betalningsskyddsförsäkring (PPI)

I en kommentar till siffrorna som publicerades idag, sa Nausicaa Delfas, tillförordnad vd och chefsombudsman för Financial Ombudsman Service:

Under det senaste året fortsatte Financial Ombudsman Service att hjälpa över tvåhundratusen kunder som hade problem med finansiella företag i frågor inom bank, utlåning, försäkring och investeringar. I denna period av ekonomisk osäkerhet är det viktigare än någonsin att där problem uppstår åtgärdas de snabbt. Vi är här för att hjälpa till att lösa ekonomiska tvister rättvist och opartiskt.


[ad_2]

Source link