UBS aktieägare väljer Colm Kelleher till ny styrelseordförande


Aktieägarna i UBS Group AG godkände alla styrelsens förslag vid årsstämman tidigare idag. Aktieägarna valde Colm Kelleher till ny ordförande, med 97,74 % av de avgivna rösterna för förslaget om hans utnämning.

Tills han gick i pension från det företaget 2019, fungerade han som VD för Morgan Stanley och övervakade både institutionell värdepappersverksamhet och förmögenhetsförvaltning. Innan dess var han medordförande och sedan president för Morgan Stanley Institutional Securities. Under den globala finanskrisen 2007 till 2009 innehade han positionen som CFO och Co-Head Corporate Strategy.

Mr. Kelleher är en väl respekterad ledare inom sektorn för finansiella tjänster. Hans 30-åriga karriär hos Morgan Stanley vittnar om hans gedigna ledarskapserfarenhet inom bankverksamhet och utmärkta relationer runt om i världen. Han har en djup förståelse för det globala banklandskapet och bred bankerfarenhet över alla geografiska regioner och stora affärsområden där UBS verkar.

Colm Kelleher efterträder Axel A. Weber, som har nått den maximala mandatperioden efter tio år i tjänst och inte ställde upp för omval.

Source link