TradingView diversifierar valet av diagramlayouter

[ad_1]

TradingView har ökat och diversifierat valet av diagramlayouter. Dessa finns i den vanliga menyn för val av sjökortsplats.

Den här menyn har uppdaterats med följande diagramrutnät mest efterfrågade av TradingView-användare:

  • 5 diagram — 2 ovan och 3 nedan
  • 5 diagram per rad
  • 6 diagram per rad
  • 7 diagram per rad
  • 8 diagram per rad

TradingView har regelbundet lagt till nya funktioner och förbättrat befintliga. I juni gjorde TradingView till exempel betaversionen av Deep Backtesting tillgänglig för sina Premium-användare.

De handlare som inte hade tillräckligt med intradagsdata för att testa sina Pine Script-strategier tidigare kommer med största sannolikhet att uppskatta denna funktionalitet.

Deep Backtesting är ett extra läge på Strategy Tester. I den är det möjligt att testa på tidsramar inom dagen på all data som finns i TradingViews lagring. Nu är du inte begränsad av antalet staplar i diagrammet.

Tidigare i år introducerade TradingView två nya Pine Script-funktioner, request.security_lower_tf() och request.economic(), och förbättringar av den befintliga request.security()-funktionen som tillåter handlares skript att komma åt mer data.


[ad_2]

Source link