TP ICAP lanserar 2022 sparrelaterad aktieoptionsplan


TP ICAP Group plc (LON:TCAP) meddelar att de har lanserat en sparrelaterad aktieoptionsplan (”2022 SRSO-planen”) för alla kvalificerade anställda.

Berättigade anställda erbjöds att teckna optioner över TP ICAP:s stamaktier på 25 pence vardera som har tilldelats till ett lösenpris av £1,1997 per stamaktie i enlighet med villkoren i 2022 års SRSO-plan. Optionerna utfärdades den 29 april 2022 och kommer normalt att kunna utnyttjas från och med den 1 juni 2025 under sex månader.

Företaget säger att 692 anställda har valt att delta i 2022 års SRSO-plan och som ett resultat har Optioner över totalt 7 673 726 stamaktier tilldelats med avseende på 2022 års SRSO-plan, vilket motsvarar 0,97 % av bolagets emitterade aktiekapital.

TP ICAP:s CFO Robin Stewart och Philip Pice, Group General Counsel, har valt att delta i 2022 års SRSO Plan.

Genom att välja att delta i 2022 SRSO-planen, drog Stewart och Mr Price sig ur 2021 års sparrelaterad aktieoptionsplan och deras respektive 2021 SRSO-plan som tidigare tillkännagavs den 23 april 2021 har därför förfallit.
Source link