TP ICAP föreslår att PwC utses till ny extern revisor

[ad_1]

TP ICAP Group plc (LON:TCAP) meddelar att styrelsen har godkänt den föreslagna utnämningen av PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) till dess nya externa revisor, efter avslutandet av en konkurrensutsatt anbudsprocess ledd av bolagets revisionskommitté.

Utnämningen kommer att vara föremål för godkännande av aktieägarna vid årsstämman 2024 och, om den godkänns, kommer den att träda i kraft för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2024. Anbudsprocessen har genomförts i enlighet med konkurrens- och marknadsmyndighetens regler, tillämpliga EU krav och riktlinjer för finansiell rapportering.

Med förbehåll för omval av aktieägare vid årsstämman 2023 kommer de sittande revisorerna Deloitte LLP att fortsätta i sin roll fram till det år som slutar den 31 december 2023. När revisionen 2023 är slutförd kommer de att avgå efter att ha uppnått den maximala varaktigheten för revisionsuppdraget .

En grundlig övergångsprocess kommer att genomföras för att säkerställa en effektiv överlämning från Deloitte till PwC.


[ad_2]

Source link