Tools for Brokers släpper TFB Toolbox webbanvändargränssnitt


Forex mäklare tekniska lösningar leverantör Tools For Brokers (T4B) har meddelat lanseringen av en ny lösning, kallad TFB Toolbox.

TFB Toolbox är en flerkomponentsprodukt i form av ett webbanvändargränssnitt. Den är utformad för att förena alla TFB-plugins och applikationer under en enda konsol och göra installationen och konfigureringen av lösningarna till en mycket enklare upplevelse.

TFB-klienter kan använda lösningen som en administratörsportal som hjälper till att tillämpa ändringar i infrastrukturen snabbare och säkerställer datasäkerhet.

För närvarande är följande TFB-produkter tillgängliga via konsolen: Credit Management, Dynamic Leverage Changer och Group Exact Copier. Under de kommande månaderna kommer fler plugins att läggas till, samt rollbaserad åtkomst för ännu starkare säkerhet.
Source link