Tidigare HSBC FX-handlare vill avskeda avgifter för bedrägeri

[ad_1]

Stuart Scott, en före detta valutahandlare och handledare på HSBC, kommer att försöka avfärda åtalet som anklagar honom för bedrägeri och konspiration av trådbedrägerier. Detta framgår tydligt av ett yrkande om förhandling som lämnades in av Scotts representanter till New York Eastern District Court den 3 mars 2022.

Dokumentet, som har setts av FX News Group, avslöjar Mr Scotts planer på att begära ett avskedande av åtalet mot honom på två oberoende grunder.

För det första hävdar den tilltalade att åtalet misslyckas med att anklaga ett brott eftersom de lagar som Mr. Scott anklagades för, wire bedrägeri och wire fraud conspiracy, 18 USC §§ 1343, 1349, inte har extraterritoriell tillämpning och, som påstås i I åtalet ingick inte de inhemska tillämpningarna av trådkommunikationen en kärna eller väsentlig del av det åtalade systemet.

För det andra, enligt Scott, berövar åtalet honom, som brittisk medborgare, rättegången i det

en utländsk medborgare som agerar helt utomlands får inte åtalas i USA såvida inte syftet med hans beteende är att orsaka skada inom USA eller på USA:s medborgare eller intressen.

Åtalet hävdade att syftet med Stuart Scott och Mark Johnson var att lura ett skotskt företag.

Enligt åtalet var Johnson, medborgare i Storbritannien och bosatt i London och New York, från cirka 2010 till 2016 chef för global valutahandel vid HSBC Bank plc, ett dotterbolag till HSBC Holdings plc. Johnson övervakade HSBC:s världsomspännande valutahandelsverksamhet.

Från cirka 1997 till 2014 var Stuart Scott, medborgare i Storbritannien och bosatt i London, valutahandlare och senare handledare på HSBC. I eller omkring april 2011 blev han HSBC:s chef för valutahandel för Europa, Mellanöstern och Afrika (“EMEA”) i London. Johnson övervakade Scott från cirka 2010 till 2014.

I åtalet anges att från åtminstone i eller omkring oktober 2011 och fram till åtminstone i eller omkring december 2011, deltog de tilltalade, tillsammans med andra, i ett program för att lura ett offerföretag genom att:

  • Använda information som lämnats i förtroende till HSBC av Victim Company (nämligen uppgifterna om Victim Company FX-transaktionen) för att köpa Sterling före transaktionen, med vetskapen om att transaktionen skulle få priset på Sterling att öka, och därigenom generera betydande handelsvinster för HSBC och de tilltalade (ett system som vanligen kallas för ”front-running”) i strid med HSBC:s förtroende- och förtroendeplikt gentemot offrets företag;
  • Att få offerbolagets valutatransaktion att utföras på ett sätt som är utformat för att få priset på Sterling att öka (vanligtvis kallat “rampning”) till fördel för HSBC och de tilltalade, och på offerbolagets bekostnad, trots HSBC:s framställningar att utföra transaktionen i bästa intresse för, och för att undvika negativa marknadseffekter för, offrets företag; och
  • Att göra, och låta göra, väsentliga felaktiga framställningar och utelämnanden till offerbolaget för att främja ordningen genom att bland annat dölja HSBC:s roll i ökningen av priset på Sterling.

Både Mark Johnson och Stuart Scott anklagades för trådbedrägeri och trådbedrägerikonspiration.

[ad_2]

Source link