Thomas Hirschi ska leda FINMA banktillsyn

[ad_1]

Styrelsen för den schweiziska finansmarknadsinspektionen (FINMA) har utsett Thomas Hirschi till ny chef för bankdivisionen. Förordnandet gäller från 1 februari 2022.

Thomas Hirschi har lett Asset Management-divisionen sedan 1 januari 2020 och är medlem i FINMA:s direktion. Han var tidigare ansvarig för tillsynen av banker och försäkringsbolag vid Financial Services Regulatory Authority of the Abu Dhabi Global Market (ADGM) i drygt fyra år.

Mellan 2004 och 2015 arbetade Thomas Hirschi inom schweizisk banktillsyn, både på FINMA och på dess föregångare, Swiss Federal Banking Commission. Han ledde bland annat från 2009 tillsynen av en stor bank, från 2011 tillsynen av detaljhandels-, affärs- och handelsbanker och från 2014 sektionen Riskhantering inom FINMA:s bankavdelning. Thomas Hirschi är schweizisk medborgare.

Philip Hinsen, som har arbetat för FINMA sedan 2010, kommer att överta ledningen för Asset Management-divisionen. Den 36-årige advokaten besitter djup kunskap och har lett auktorisationssektionen inom division Asset Management sedan 2014. Hans interimistiska ledning av divisionen ska säkerställa kontinuitet.

[ad_2]

Source link