⚡Teknisk Analys

Innan du implementerar en effektiv handelsstrategi måste du kunna slutföra en exakt teknisk analys av marknaden. För detta bör du följa en exakt strategi med hjälp av flera typer av tekniska prestations indikatorer samt ta hänsyn till inflytelserika yttre faktorer som ekonomiska eller politiska nyheter och händelser. För att följa med dig i din första tekniska analys, detta är viktig information och några exempel som hjälper dig att utföra en effektiv och lönsam teknisk analys oavsett om du är nybörjare eller expert inom Fx Trading eller CFD Trading.

PLATTFORM

BETYG

FÖRDELAR

RECENSION

KONTO

  Forex Handel

  Autotrading

  Kontaktperson

 RECENSION

Forex/CFD

Autotrading

Kontaktperson

 RECENSION

Forex/CFD

Snabba Uttag

Kontaktperson

RECENSION

Forex/CFD

Snabba Uttag

Kontaktperson

RECENSION

⚡Principerna för teknisk analys

Långt från att vara reserverad för specialister inom valutahandel kräver teknisk analys bara lite uppmärksamhet och koncentration och med hjälp av enkla diagram kan du tillgodogöra dig de viktigaste kursrörelserna på valutamarknaden. Som vi kommer att förklara i det här kapitlet gör handelsplattformarna kostnadsfria vissa lättanvända men högpresterande verktyg som du helt enkelt måste tolka. Naturligtvis är den information som du kan dra ut från denna analys inte allt du bör ta hänsyn till när du börjar spekulera. Andra faktorer, mindre väsentliga, kommer in i dina beslut och du bör lära dig att lita på dina instinkter för att kunna förutse kommande marknadsräntor och rörelser. En metod många daytraders testar sig på är så kallad social trading där du baserar dina affärer på en annan traders analyser.

En teknisk analys är dock fortfarande mycket intressant eftersom den gör det möjligt för dig att genom en studie av tidigare trender lära dig och förutse framtida trender genom att förstå de enkla reglerna. Med hjälp av denna analys kan du därför begränsa din risk och fokusera ditt val på de mer värdefulla insatserna för ditt valda par eller tillgång. Här kommer även den ekonomiska kalendern att spela stor roll.

Även om det starkt rekommenderas är denna tekniska analys inte absolut nödvändig för att handla på Forex eller valutamarknaden. Din personliga erfarenhet och intuition kan räcka för att utföra framgångsrika operationer.

teknisk analys

⚡Vad är poängen med teknisk analys?

Teknisk analys hjälper dig att förutsäga kommande trender på Forex. Genom att förutse framtida förändringar av kurserna kommer du att kunna ta ställning att sälja eller köpa ett givet valutapar. Den tekniska analysen kommer dock också att indikera volatiliteten för en viss kurs. Denna volatilitet bör beaktas när du väljer det handelsverktyg du kommer att använda, så som Metatrader. När du stöter på en stark volatilitet, starka rörelser antingen upp eller ner, är det bättre att handla det särskilda valutaparet med ett binärt alternativ för att dra nytta av en kortsiktig vinst. Tvärtom är en relativt svag volatilitet tecknet på en tydlig trend som ger den säkerhet som krävs för en mer traditionell handelsstil.

⚡Hur kan jag lära mig att utföra en bra teknisk analys?

För att bekanta dig med de olika analys teknikerna kommer vi att studera alla kriterier och information att analysera för att bättre förstå de finansiella rörelserna och deras förklaringar. Vi kommer bland annat att titta på priser och volym, de olika diagrammen, trendlinjerna och andra prestations indikatorer som stöd- och motståndsnivåer och dagliga och veckovisa fluktuationskanaler för de olika valutakurserna.

Alla dessa indikatorer är nödvändiga för en god förståelse för marknaden och för att behärska risk optimering. När du väl har behärskat dessa olika faktorer i Forex kommer det inte längre att hålla några hemligheter för dig och du kommer att kunna handla med fullt förtroende.

⚡Stöd och Motstånd

När du studerar och analyserar de olika diagrammen så kommer du själv att kunna extrahera reglerna utifrån de slutsatser du kommer att dra. Denna tekniska analys gör att du kan förutse trenderna. Bland de olika analyserna är stöd- och motståndsnivåerna särskilt informativa. Forex är inte en exakt vetenskap och dessa nivåer hjälper dig att hitta de kortsiktiga trenderna. Stöden och motstånden kan tolkas som de psykologiska gränser som hastigheterna berör eller korsar i de flesta fall, men de är också ofta trendförstärkande signaler

teknisk-analys

⚡Vad är stödfenomenet?

När en låg tröskel som inte verkar överskridas observeras talar vi om stödfenomenet. Mer exakt betyder detta att säljarna “blockerar” ett ytterligare fall genom att kontrollera priset. Köparna anser dock att denna supportnivå är den mest intressanta punkten för att komma in på marknaden. Vidare, när stödnivån korsas indikerar det en stark nedåtgående trend som kan fortsätta till nästa supportnivå. Vi kan visualisera detta stödfenomen som en kontinuerlig horisontell linje som sammanfogar de lägsta punkterna i diagrammet.

⚡Vad är motståndsfenomenet?

Bland annat när ett högt tröskelvärde inte har överskridits eller brutits under en uppgång hänvisar vi till fenomenet motstånd. Den här gången är det inte köparna utan säljarna som, genom att kontrollera priset, är emot en ökad räntehöjning. Återigen, när motståndspunkten bryts med en ränta, betyder detta tydligt att en stark stigande tendens äger rum och det är därför det rätta ögonblicket att köpa för att dra nytta av plusvärdet mellan denna punkt och nästa motståndsnivå .

Denna nivå observeras i form av en kontinuerlig horisontell linje som går med de högsta punkterna i grafen.

⚡Hur identifierar och tolkar du stöd- och motståndsnivåer?

*Låt oss använda ett enkelt exempel
På ett ljusstake -diagram (Candlestick) för de dagliga kurserna för paret EUR/USD kan vi, som förklarat ovan, se de två kontinuerliga horisontella linjerna högst upp och längst ner i diagrammet som ger oss de exakta indikationerna på stöd- och motståndsnivåer.

För en supportnivå på 1.5360 är det intressant att till exempel lägga en beställning på denna nivå. Å andra sidan kan en försäljningsorder placeras på 1,6000 eftersom detta är motståndsnivån.

Utrymmet mellan dessa två linjer kallas “priskanal” eller “handelskanal” och kurserna för den observerade tillgången rör sig för det mesta inuti denna kanal.

⚡Hur använder du denna information för handel?

Som du utan tvekan har förstått skulle det vara klokt av dig att upprätta en strategi för försäljning och inköp som huvudsakligen baseras på analysen av dessa två nivåer. Du bör dock inte försumma andra aspekter, inklusive variabler och icke -materiella influenser, till exempel de psykologiska aspekterna. Det rekommenderas därför att inte basera hela din strategi på dessa observationer. Dessa priser kan faktiskt bryta igenom stödnivåerna såväl som motståndsnivåerna. Allt som krävs för att göra det är en plötslig förändring av stora investerares förväntningar, i vilket fall vi ser en acceleration av trenden.

Logiskt nog framkallas dessa stora förändringar av en inflytelserik händelse i nyheterna som ofta är lätt att förutse genom att studera den ekonomiska kalendern eller följa de råd som vi gav i avsnittet “nyheter”.

Dessa radikala förändringar kan dock ge dig en värdefull indikation. Faktum är att de ofta är synonymt med en stigande eller fallande tendens när antingen motstånds- eller stödnivån ”bryts” igenom.

Detta förklarar varför priserna ibland kan gå under stödet eller över motståndet med vissa diagram. Vi kallar detta ett ”genombrott” av trenden eftersom den faktiskt bryter igenom stöd- eller motståndsnivån.

Vi noterar likaså att ett utbrott nästan systematiskt innebär nya stöd- och motståndsnivåer som omvärderas enligt de nya marknadselementen. Ibland kan en inversion observeras mellan stödnivån och trenden, det ena blir det andra och samma i motsats men denna typ av fenomen är ganska sällsynt.

teknisk analys

⚡Pris och Volym analys av Forex diagram

För att slutföra en effektiv teknisk analys och för att bäst kunna tolka de olika diagrammen som finns på handelsplattformarna är det nödvändigt för dig att behärska analysen av priser och belopp. Det är dessa som ger dig nödvändig information för att du ska kunna ta positioner.

Här kommer vi därför att beskriva den olika grundläggande informationen som du behöver assimilera för att förstå och dra nytta av dessa diagram.

✅ Öppna och stäng
“Öppet” i verkligheten representerar, under en bestämd period, öppningspriset för en valuta mot en annan. Naturligtvis finns det inget faktiskt “öppningspris” på marknaden eftersom valutakurser förändras kontinuerligt. Investerarna har dock möjlighet att själva bestämma de ”studerade perioderna” som visas på diagrammen (till exempel på ett japanskt ljusstake -diagram).

Tvärtom representerar “stängningen” här, igen under en bestämd period, valutans stängningspris (fortfarande mot en annan). Precis som med öppningspriset finns det ingen verklig nedläggning av marknaden. Man bör komma ihåg att det öppna eller stängda priset inte i sig representerar tillförlitlig information. Detta är faktiskt variationen mellan ett öppet och ett nära pris under en bestämd period som ger dig vissa viktiga element för analys.

✅ De höga och låga föreställningarna
Som deras namn indikerar är dessa de högsta och lägsta värdena som ett valutapar nått under en bestämd period.

✅ Bud och fråga priser
Som tidigare förklarats är det de priser du kan sälja eller köpa till. Budet här motsvarar erbjudandet (eller budpriset), det vill säga det belopp som du kan sälja till. Tvärtom representerar Ask efterfrågan (eller begärt pris), det vill säga det belopp som du kan köpa till.

✅ Definition av volym
Under en fördefinierad period motsvarar volymen helt enkelt det totala beloppet för alla transaktioner som gjorts. Som vi kommer att få möjlighet att utforska senare är det ofta i korrelation med de olika prissvängningarna.

Slutligen, på de olika diagrammen hittar du den öppna positionen, det vill säga de inköpta oslutade positionerna.

Varning! Diagramanalys på Forex kräver särskild kunskap, men ger inga särskilda svårigheter när begreppen som nämns i detta avsnitt har förståtts och assimilerats. Det rekommenderas att du lär dig och förstår de viktigaste tekniska termerna. Så tveka inte att använda en ordlista varje gång du är osäker. Du kan hitta olika utmärkta ordlistor online.