NZDUSD stiger något efter att det funnit starkt motstånd vid den långsiktigt fallande trendlinjen runt 0.7465-motståndet. Enligt SMA främjar de främst en neutral prisutveckling.

De tekniska indikatorerna verkar vara platta och signalerar svaga och blandade indikationer i riktad momentum. Positivt försöker RSI förbättra sig i den hausseartade zonen. MACD -oscillatorn faller under sin triggerlinje och nära nollnivån.

Säljare kan ha svårt att stänga under 40-dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) vid 0,7016; men om detta händer kan en supportzon komma från 0.6800 -handtaget. Brantare minskningar kan öppna vägen för lägre nedgångar, vilket tar marknaden fram till regionen 0.6510-0.6585.

Å andra sidan kan 200-dagars SMA vid 0.7120 fungera som ett preliminärt uppåtblockerande hinder innan motståndet på 0.7165 kommer på plats. Att bryta den fallande trendlinjen uppåt kan förskjuta de bredare utsikterna till neutralt och nå 0,7313 och 0,7463 avgörande nivå.

Man kan dra slutsatsen att eftersom NZDUSD är instängd mellan 20- och 40-dagars SMA försvagas riktningskrafterna. Ett avbrott över 0,7165 -motståndet eller under 0,6800 kan dock leda till en ny handelsriktning.

Ursprung: XMSource link