Swissquote introducerar Mega Cash Dividend Certificate


Det ledande schweiziska onlinehandelsföretaget Swissquote har ytterligare utökat sitt temahandelserbjudande genom tillägget av Mega Cash Dividend Certificate.

Swissquotes Mega Cash Dividend Certificate använder en strategi som drar fördel av rådande marknadsförhållanden och säkrar mot volatilitet. Certifikatet investerar i utvärderade globala blue chip-företag med utdelningsavkastning över genomsnittet och en underhållbar utdelningspolicy.

Det är fokuserat på att fånga de mest attraktiva avkastningsmöjligheterna och är en enkel och okomplicerad lösning för att diversifiera sin portfölj och se kassaflödet in på kvartalsbasis.

Themes Trading är Swissquotes samling av tematiska portföljer, som tillåter handlare att inte köpa enskilda aktier utan sortiment av aktier. Investerare som väljer denna tematiska investering tittar på vad som ligger framför sig och kan därför positionera sin portfölj för snabbare tillväxt och högre avkastning.

Swissquote introducerade Themes Trading i september 2015. Då erbjöd tjänsten en första uppsättning av 30 olika teman, inklusive global el, cybersäkerhet, grekisk återhämtning och fitnesstrender. Tjänsten erbjuder investerare att hitta möjligheter inom tematisk investering, tillsammans med högsta möjliga transparens.

I november 2021 lanserade Swissquote Metaverse Certificate som investerar i företag som förväntas dra nytta av metaversen, inklusive men inte begränsat till företag som skapar virtuella världar, utvecklar hårdvara för att komma åt metaversen eller möjliggör digitala betalningar.Source link