Sveriges FI lägger ner cybersäkerhetsutredningen om Klarna


Finansinspektionen FI meddelade idag att utredningen av Klarna Bank AB i samband med en IT-incident som inträffade den 27 maj 2021 är klar.

FI utredde om Klarna brutit mot banksekretessregler i samband med IT-incidenten. På grund av IT-problemen kunde bankens kunder under en begränsad tid få tillgång till information om varandra. Utredningen lades till en tidigare utredning som FI gör om Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet.

Banksekretessen är en central del av bankernas verksamhet, förklarar tillsynsmyndigheten. Bankkunder måste veta att deras information är säker och bankerna har en stor uppgift att alltid skydda sina kunders integritet.

Den 27 maj 2021 inträffade en IT-incident hos Klarna där bankens kunder kunde få tillgång till information om varandra under en begränsad period. FI hade därför beslutat att utreda om händelsen utgör ett brott mot banksekretessreglerna.

FI har funnit vissa brister i Klarnas hantering av risker inom området. FI har också sett vissa brister i att uppfylla den så kallade tystnadsplikten i samband med händelsen.

Med hänsyn till arten och omfattningen av bristerna och de åtgärder Klarna vidtagit för att åtgärda bristerna kommer tillsynsmyndigheten inte att vidta några ytterligare åtgärder till följd av utredningen. Ärendet kommer att avslutas.Source link