Sucden Financial ser 29% ökning 2021 Intäkterna till £69,8 miljoner


Efter ett nedslående 2020 har FCA-reglerade multi-tillgångsutförande, clearing och likviditetsleverantör Sucden Financial rapporterat en sammanfattning av sina finansiella resultat för 2021, vilket indikerar ökande intäkter och vinster och en stärkande balansräkning.

Viktiga höjdpunkter för 2021 på Sucden inkluderar:

• Totala nettotillgångar på 142,6 miljoner pund, mot 125,3 miljoner pund 2020.
• Nettoomsättning på 69,8 miljoner pund, mot 53,9 miljoner pund 2020.
• Vinst före skatt på 18,0 miljoner pund, mot 1,6 miljoner pund 2020.

Med en historia och ett arv inom råvaruterminer och optionshandel har Sucden Financial utvecklats och diversifierats till att bli en global leverantör av multi-tillgångar, clearing och likviditet inom valuta, ränteintäkter och råvaror. Sedan starten 1973 har företaget fått stöd av sitt moderbolag, Sucden, en av världens ledande handelskoncerner för mjukvaror, samtidigt som det förblir helt oberoende i sin dagliga handelsverksamhet.
Source link