State Street markerar en ökning av intäkterna från valutahandelstjänster under första kvartalet 2022


State Street Corporation (NYSE:STT) rapporterade sina finansiella resultat för första kvartalet 2022 idag.

Valutahandelstjänsterna ökade med 4 % jämfört med 1Q21, främst drivet av högre valutavolatilitet, delvis uppvägd av lägre kundvalutavolymer. Valutahandelstjänster ökade med 20 % jämfört med 4Q21, främst på grund av högre valutavolatilitet och kundvalutavolymer.

Räntenettot (NII) ökade med 9 % jämfört med 1Q21, främst drivet av tillväxt i investeringsportföljen och lånesaldon, samt högre marknadsräntor. Jämfört med 4Q21 ökade NII med 5%, främst på grund av högre marknadsräntor och tillväxt i investeringsportföljen.

Övriga intäkter minskade jämfört med 4Q21, vilket återspeglar frånvaron av vinst vid försäljning av investeringspapper under 4Q21.

De totala intäkterna påverkades negativt av valutaomräkning med 27 MUSD och 5 MUSD jämfört med 1Q21 respektive 4Q21.

Standardiserat kärnprimärkapital (CET1) på 11,9 % ökade med 1,1 %-enheter jämfört med 1Q21.

Under de första tre månaderna av 2022 återlämnade State Street totalt 209 miljoner USD i kapital till aktieägarna genom deklarerade gemensamma utdelningar på 0,57 USD per aktie.

Ron O’Hanley, ordförande och verkställande direktör:

“Våra resultat för första kvartalet visar styrkan, mångfalden och hållbarheten i vår affärsmodell. Intäktsökningen jämfört med föregående år drevs av fortsatt fart inom front office-lösningar och kapitalförvaltning, samt ett starkt kvartal i valutahandel, samtidigt som den högre räntemiljön började gynna räntenettot. Dessa intäktsresultat i kombination med disciplinerad utgiftshantering genererade en positiv operativ hävstångseffekt och ökning av marginalen före skatt jämfört med föregående år och vinsttillväxt.”

O’Hanley tillade: “Vår utmärkande produktinnovation och våra lösningar fortsätter att ge bidrag över hela franchisen, vilket bevisas av ytterligare en fjärdedel av solida nya affärsvinster i vår investeringsserviceverksamhet och starka inflöden hos Global Advisors. Vi är fortsatt engagerade i att vara en viktig partner för våra kunder, vilket skapar en stark grund för framtida tillväxt.”





Source link