SIX Swiss Exchange välkomnar första notering på Sparks


Idag noterade Xlife Sciences sina aktier på Sparks – vilket gör det till den allra första noteringen på det nya och reglerade SME-segmentet på SIX Swiss Exchange.

Aktierna i Xlife Sciences noterades med ett referenspris på 44,71 CHF per aktie på det nya Sparks-segmentet på SIX Swiss Exchange. Till ett öppningspris på 48,79 CHF per aktie uppnådde företaget ett börsvärde på cirka 254 miljoner CHF.

Tidigare var aktierna i Xlife Sciences upptagna till handel på en oreglerad marknad (“Freiverkehr”) hos en tysk börsoperatör. Samtidigt med noteringen på SIX Swiss Exchange ska handeln med aktierna på en sådan oreglerad tysk marknad upphöra.

Handeln med aktierna i Xlife Sciences startade idag och kommer att vara dagligen och kontinuerlig från 15.00 till 17.20 – inklusive stängningsauktion och “Trading at Last (TAL)” till 17.40 för att förbättra handelslikviditeten. Alla små och medelstora företag som är noterade och handlas på Sparks är föremål för samma övervakning och bestämmelser som företag som är noterade på huvudmarknaden för SIX Swiss Exchange, vilket innebär att investerare drar nytta av samma nivå av transparens och regulatorisk tillsyn.

Oliver R. Baumann, VD för Xlife Sciences, säger:

“Vi ser fram emot att ta oss an nästa utvecklingssteg som ett schweiziskt börsnoterat företag. Vi är övertygade om att vi är i de bästa händerna i Sparks-segmentet på SIX Swiss Exchange. Genom att byta till denna reglerade börs ökar vi inte bara transparensen och likviditeten, utan gör också Xlife Sciences mer tillgängligt, särskilt för långsiktigt orienterade institutionella investerare från Schweiz.”

Jos Dijsselhof, VD SIX, betonar:

“Vi är stolta över att se den första Sparks-noteringen bara 4 månader efter lanseringen av vårt nya SME-segment, vilket bevisar sin attraktivitet. Varmt välkommen till Xlife Sciences och kul att se ett schweiziskt företag från biovetenskapssektorn komma “hem” till Schweiz. Att vara först kräver alltid en extra ansträngning och mod. Jag tackar Xlife Sciences för att ha varit first mover och jag önskar dem all framgång på vägen framåt som ett SIX-noterat publikt bolag.”Source link