SIX redovisar en ökning av nettovinsten med 12 % jämfört med föregående år under första halvåret 2022

[ad_1]

SIX publicerade idag sin finansiella rapport för sexmånadersperioden till den 30 juni 2022.

Trots ökande makroekonomiska utmaningar höll SIX sitt rörelseresultat i stort sett oförändrat jämfört med föregående år under första halvåret (+0,8 %). Justerat för valutaeffekter ökade tillväxttakten till 2,6%.

Rörelseresultatet före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) uppgick till 213,7 miljoner CHF, en minskning med 5,5 % jämfört med föregående år. Resultatet före räntor och skatt (EBIT) på 161,4 miljoner CHF är 4,9 % över föregående års nivå på grund av engångseffekter i finansiella intäkter främst relaterade till det fullständiga förvärvet av REGIS-TR-transaktionsförrådet.

Nettovinsten ökade med avsevärda 12,1 % till 121,3 miljoner CHF.

SIX uppnådde ytterligare flera milstolpar i implementeringen av sin strategi under rapportperioden, vilket ökade volymer, räckvidd och produktivitet. Xlife Sciences var det första små och medelstora företaget som blev börsnoterat i det nya schweiziska segmentet “Sparks”. Samtidigt registrerade den spanska marknadens motsvarighet “BME Growth”, som redan har funnits ett tag, sex företagsnoteringar: Enerside Energy, Vytrus Biotech, Hannun, SUBSTRATE AI, Labiana Health och IBI LION. Inom den internationella depåverksamheten expanderade SIX till Singapore och lanserade en ny clearingplattform för de skandinaviska marknaderna.

SIX tog ytterligare steg i integrationen av spanska Bolsas y Mercados Españoles (BME) under första halvåret. Bland annat introducerade man referensdataplattformen CONNEXOR, som är väletablerad på den schweiziska marknaden, på den spanska marknaden i februari och har gjort det möjligt för kunder där att avveckla och hålla schweiziska värdepapper via sin spanska värdepapperscentral Iberclear sedan juni.

“Trots turbulenta marknadsförhållanden har vi uppnått ett solidt resultat under första halvåret”, betonar Jos Dijsselhof, VD för SIX. “Vi tillhandahåller global tillgång till de schweiziska och spanska finanscentra, garanterar kapitalanskaffning, handel och avveckling, och säkerställer tillgången på data till finansmarknaderna och betalningstransaktioner. I ekonomiskt och geopolitiskt utmanande tider är det särskilt viktigt att våra kunder och alla marknadsaktörer alltid kan lita på oss.

Samtidigt fortsätter vi att driva vår tillväxt framåt för att systematiskt utveckla ny affärspotential och kontinuerligt investera i nya och förbättrade tjänster samt i vår infrastruktur och säkerhet. Detta gör det möjligt för oss att säkerställa att vi fortsätter att driva förändringar som svar på förändrade behov på våra marknader och kan fortsätta att erbjuda våra kunder utmärkt service när som helst i framtiden.”


[ad_2]

Source link