SIX lanserar schweiziska DDR-grenen av Kina-Schweiz Stock Connect

[ad_1]

Idag lanserade SIX officiellt den schweiziska DDR-delen av China-Switzerland Stock Connect med deltagande av högre regeringsrepresentanter från Kina och Schweiz.

De första kinesiska företagen siktar på att lista sina Global Depository Receipts GDR i eftermiddag och handel förväntas starta i det nyinrättade GDR-handelssegmentet på SIX Swiss Exchange kl. 15.00 idag.

Sedan undertecknandet av samförståndsavtalet (MoU) 2019 har SIX arbetat nära Shanghai- och Shenzhenbörserna för att etablera ett Stock Connect-erbjudande som är lika tillgängligt för kinesiska och schweiziska marknadsaktörer.

Stock Connect, som tillhandahåller ett ramverk för korsnotering mellan kinesiska och schweiziska börser, tillåter företag från varje marknad att få tillgång till investerarpooler på den andra marknaden och skaffa kapital genom att emittera och notera GDR på SIX Swiss Exchange och Chinese Depository Receipts på de kinesiska börserna.

Stock Connect är ytterligare ett viktigt steg för den kinesiska finanssektorn för att öppna upp kapitalmarknaderna i Kina och Schweiz ännu närmare varandra. Samtidigt kommer det att erbjuda nya attraktiva möjligheter för såväl investerare som företag i båda länderna.

Baserat på de reviderade Stock Connect-reglerna som publicerades av CSRC i februari i år, var revideringen av SIX Listing-reglerna nödvändig för att uppfylla gällande marknadsstandarder och respektive krav. De reviderade SIX noteringsreglerna godkändes av FINMA och trädde i kraft den 25 juli 2022.

Med dessa reviderade SIX-noteringsregler tillhandahåller SIX ett alternativt noteringssegment som är konkurrenskraftigt med andra finansiella centra, och samtidigt inte tillåter mindre stränga skyldigheter som kan visa sig vara negativa ur investerarskyddssynpunkt. Detta innebär att emittenter av GDR måste uppfylla liknande transparenskrav som andra primära noterade aktierelaterade värdepapper såsom ad hoc-publicitetsskyldigheter, (interims) finansiell rapportering och offentliggörande av förvaltningstransaktioner, men GDR anses inte vara primärnoterade i den mening som avses i Förordningen om finansmarknadsinfrastruktur (för mer information om de ändrade noteringsreglerna, se Regulatory Board Communiqué nr. 4/2022.

Handelstiderna för GDRs är följande (CET): Öppningsauktionen börjar kl. 15.00 CET, kontinuerlig handel är till 17.20 CET, stängningsauktionen och “TAL” (Trading-at-Last) pågår till 17.40 CET.


[ad_2]

Source link