SFC bötfäller RBC Investment Services (Asia) Limited med 7,7 miljoner USD för felaktig hantering av klienttillgångar

[ad_1]

Hongkongs Securities and Futures Commission (SFC) har tillrättavisat RBC Investment Services (Asia) Limited och bötfällt den med 7,7 miljoner USD för regelöverträdelser relaterade till felaktig hantering av kundtillgångar.

SFC:s undersökning fann att mellan januari 2018 och augusti 2020 hade RBC misslyckats med att separera klientpengar som krävdes enligt reglerna för värdepapper och terminer (klientpengar) vid 86 tillfällen, med individuella transaktionsbelopp från 146 till 52 miljoner USD.

Tillsynsmyndigheten fann också att RBC mellan den 3 december 2012 och den 26 mars 2020 hade brutit mot reglerna för Securities and Futures (Client Securities) genom att överföra värdepapper från 65 kundkonton som innehas av icke-professionella investerarkunder till SEHK Options Clearing House Limited som säkerhet utan giltig stående myndighet.

När SFC beslutade om den disciplinära påföljden tog SFC hänsyn till alla relevanta omständigheter, inklusive RBC:s avhjälpande åtgärder och självrapportering till SFC angående dess brott mot reglerna för klientpengar och reglerna för klientsäkerhet. Tillsynsmyndigheten övervägde också RBC:s samarbete för att lösa SFC:s problem och acceptera SFC:s resultat och disciplinära åtgärder.

SFC noterar att det inte finns några bevis på kundförlust till följd av RBC:s bristande efterlevnad.


[ad_2]

Source link