Sezzle tillkännager personalminskning – FX News Group


Fintech-företaget Sezzle Inc. (ASX:SZL) tillkännager en minskning av personalstyrkan som förväntas resultera i cirka 10,0 miljoner USD i årliga kostnadsbesparingar (dvs. löner och förmåner). Personalminskningen kommer att ske i nästan all affärsverksamhet för att effektivisera rapporteringsstrukturer och skapa tydligare ansvarslinjer.

“Sezzle har upplevt betydande tillväxt i sin historia och befinner sig nu i en viktig tidpunkt, då vi ser till att ta avgörande steg mot lönsamhet och fritt kassaflöde”, säger Charlie Youakim, VD och styrelseordförande. “Sezzles tillväxtutsikter förblir oförändrade, och dessa åtgärder positionerar företaget för att maximera sin långsiktiga framgång.”

Minskningen av personalstyrkan kommer att resultera i en minskning med cirka 20 % av tjänsterna i Nordamerika och förväntas resultera i cirka 0,5 miljoner USD i engångsavgifter för kontanter som kommer att registreras under räkenskapsåret 2022.

Mr. Youakim tillade,

“Dessa beslut är inte lätta att fatta eftersom vi värdesätter våra teammedlemmar mycket. Vi tackar vårt team för deras insatser under denna process.”Source link