Schweiziska FINMA påminner portföljförvaltare om licenstidsfrister


Den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (FINMA) utfärdade idag en vägledning till portföljförvaltare och förvaltare angående deras skyldigheter att erhålla licenser. Vägledningen beskriver de nödvändiga stegen i licensieringsprocessen, anger motsvarande tidtabell och ger rekommendationer för att fullgöra skyldigheterna i enlighet med FinIA.

FINMA rekommenderar starkt att alla institutioner lämnar in sin fullständiga licensansökan till en tillsynsorganisation (SO) senast den 30 juni 2022. Detta för att ge tillräckligt med tid för anslutningsprocessen. Bekräftelsen av anslutning till en SO är en viktig milstolpe innan en licensansökan kan lämnas in till FINMA.

Sedan 1 januari 2020 måste portföljförvaltare och förvaltare vara licensierade av FINMA och övervakas av en SO. För befintliga portföljförvaltare och förvaltare gäller en övergångsperiod fram till den 31 december 2022, då FINMA måste ha mottagit en licensansökan.

Det är de berörda institutionernas ansvar att hålla de tillämpliga tidsfristerna. Övergångsperioden kan endast förlängas i undantagsfall.
Source link