Saxo Banks handelsvolymer sjönk med 26 % i april 2022 till 343 miljarder USD


För att matcha en nedgång i handelsvolymen vi såg i den institutionella valutasektorn, har Retail FX- och CFD-mäklaren Saxo Bank rapporterat sina april 2022-statistik som indikerar en kraftig nedgång i kundaktivitet.

Totalt sett minskade kundhandelsvolymerna med 26 % MoM hos den Köpenhamnsbaserade onlinemäklaren, från 460,4 miljarder USD i mars till 342,6 miljarder dollar i april – vilket är Saxo Banks långsammaste månad hittills i år. Handeln tycks dock fortsätta att vara mycket förbättrad hos Saxo jämfört med 2021, då företaget i genomsnitt hade 308 miljarder USD i månatlig handelsvolym för flera tillgångar.

Saxo Bank såg en minskning i alla sina omsatta produktkategorier under april, ledd av en minskning med 43 % av handelsvolymerna för råvaror.

Sammanfattningsvis för april:

  • Valutahandelsvolymer 126,2 miljarder USD, -17 % MoM.
  • Aktier 169,1 miljarder dollar, -27%.
  • Råvaror 38,6 miljarder dollar, -42,9%.
  • Ränteintäkter 8,6 miljarder dollar, -2%.

Saxo Bank kontrolleras av det kinesiska konglomeratet Geely Group.
Source link