Saxo Bank utökar temakorg för 3D-utskrift

[ad_1]

Temakorgen för 3D-utskrift är en av de sämst presterande korgarna från Saxo Banks investeringsspecialist med flera tillgångar under det senaste året, men i år känner 3D-utskriftsföretagen kärleken från investerare med en korg upp på 2 %. Baserat på den årliga genomgången av temakorgen utökar Saxo korgen från 16 till 21 företag vilket gör korgen mer diversifierad och intressant.

I juli 2021 lanserade Saxo sitt 3D Printing-tema, eller additiv tillverkning som det också kallas, och nyckelbakgrunden för temat är den stora potentialen för mer effektiv och lättviktig tillverkning i kombination med mjukvarusimuleringar. Men branschen har lidit av många tjuvstarter sedan den kommersialiserades i slutet av 1980-talet.

Årets resultat är från och med gårdagens nära +1-9% vilket gör Saxos 3D Printing temakorg till den fjärde bäst presterande korgen. Det senaste året har dock sett en minskning med 51,4 %, vilket gör den till den tredje sämst presterande korgen, endast överträffad av cannabis (-62,3 %) och bubbelaktier (-51,6 %).

Det var Saxos minsta tema när det lanserades med endast 16 företag. Men i årets recension lägger Saxo till sex företag och tar bort ett.

Lagt till:

  • Renishaw
  • Xometri
  • Velo3D
  • Fathom Digital Manufacturing
  • Nanodimension
  • Shapeways

Tog bort:

  • ExOne (förvärvad av Desktop Metal som finns i temakorgen)

Nettoexpansionen innebär att korgen nu har 21 aktier med ett sammanlagt marknadsvärde på 26,1 miljarder dollar.

[ad_2]

Source link