Köpenhamnsbaserade Retail FX- och CFD-mäklaren Saxo Bank har släppt en sammanfattning av sina första halvårsresultat för 2021, vilket indikerar en mycket bättre sexmånadersperiod än andra halvåret 2020, samt en liten förbättring jämfört med motsvarande första halvår 2020.

Men Saxo varnade för att det sannolikt skulle bromsa under andra halvan av detta år.

Saxo Bank-koncernen redovisade ett nettoresultat på 512 miljoner danska kronor (84 miljoner dollar) under de första sex månaderna 2021, jämfört med 529 miljoner danska kronor för samma period förra året och 211 miljoner danska kronor under andra halvåret 2020. Intäkterna från Saxo Bank uppgick till 2,424 miljarder danska kronor (396 miljoner dollar) under de första sex månaderna 2021 jämfört med 2,302 miljarder DKK för samma period förra året och 2,014 miljarder DKK under andra halvåret 2020, en ökning med 5% jämfört med föregående år och en ökning med 20% jämfört med 2H-2020.

Saxo Bank -koncernen såg rekordnivåer av nya aktiva kunder och fortsatt inflöde av kunders tillgångar under första halvåret 2021. Koncernen nådde ett rekord på mer än 790 000 kunder och kundernas totala tillgångar uppgick till 595 miljarder danska kronor den 30 juni 2021.

Personalkostnader och administrationskostnader för Saxo Bank -koncernen uppgick till 1,5 miljarder DKK under de första sex månaderna 2021, en ökning med 10% jämfört med 1,3 miljarder DKK under första halvåret 2020. Ökningen beror främst på betydande investeringar i strategiska initiativ. Koncernen sade att den fortsätter att leverera sin strategi för genomförande av strategi genom att investera i ständig förbättring av kundupplevelsen, som kallas SaxoExperience, genom att utnyttja teknik, digitalisering och skalbarhet, samtidigt som processer optimeras för att minska kostnaderna och komplexitet. Under andra halvåret 2021 kommer gruppen att slutföra den framgångsrika integrationen av BinckBank. Processen har uppenbarligen förbrukat mycket resurser och resulterat i mer kostnad och komplexitet eftersom koncernen tillfälligt har drivit två parallella infrastrukturer och upplägg i väntan på fullständig integration.

H1 2021 nyckeltal (kontra H1 2020):
❑ Rörelseresultat: 2,4 miljarder DKK (2,3 miljarder DKK H1 2020)
❑ EBITDA: 963 miljoner DKK (967 miljoner DKK H1 2020)
❑ Resultat före skatt: 693 miljoner DKK (704 miljoner DKK H1 2020)
❑ Nettoresultat: 512 miljoner DKK (529 miljoner DKK H1 2020)
Clients Totala kunders tillgångar: 595 miljarder DKK (395 miljarder DKK per 30 juni 2020)
❑ Summa eget kapital: 7 156 miljoner DKK (7 185 miljoner DKK per 30 juni 2020)

Kim Fournais

I en kommentar om resultaten sa Kim Fournais, VD och medgrundare av Saxo Bank:

De finansiella resultaten för första halvåret är solida med ett totalt rörelseresultat på 2,4 miljarder danska kronor och en nettovinst på 512 miljoner danska kronor.

När vi blickar framåt är det klart att vi lever i en värld som fortfarande ser många osäkra och aldrig tidigare skådade experiment både ekonomiskt, tekniskt, socialt och hälsomässigt. Vi är övertygade om att Saxo Bank är på väg i rätt strategisk riktning. Vi bygger ett försiktigt finansinstitut som är en del av de lösningar som behövs i framtiden och vi är fast beslutna att ständigt förbättra SaxoExperience, ge våra kunder tid, relevant och engagerande innehåll när vi använder våra plattformar. Under andra halvåret kommer vi att ha slutfört BinckBank -integrationen, vilket kommer att bli en viktig milstolpe för koncernen.

Under årets första sex månader öppnade över 159 000 nya aktiva kunder ett konto hos Saxo Bank – vi är både stolta och ödmjuka över att allt fler människor fortsätter att lita på oss. Från och med den 30 juni servar vi mer än 790 000 kunder och innehar 595 miljarder danska kunders tillgångar, vilket är ytterligare en rekordhög milstolpe i Saxo Banks 29-åriga historia. Det tog 25 år att nå milstolpen på 100 miljarder DKK och sedan bara 4 år att lägga till ytterligare 500 miljarder DKK i kundernas tillgångar.

Eftersom många länder nu sakta övergår till ett mer normalt tillstånd fortsätter vi att se ett ökat intresse för att investera från både erfarna investerare och de många individer som investerar sina sparande för första gången. Detta markerar en acceleration av en global trend i rörelse före pandemin, av att fler människor tar större ägande och kontroll över sina besparingar och investeringar. Detta större deltagande och bemyndigande för detaljhandelsinvesterare kommer att fortsätta att vara en dominerande marknadsstyrka under överskådlig framtid. På Saxo Bank tror vi bestämt att det kommer att vara en kraft för gott inte bara för samhället och ekonomin, utan för de många människor som nu är bättre rustade att uppfylla sina ekonomiska ambitioner samtidigt som de påverkar genom att investera baserat på deras tro och värderingar.

När det gäller de finansiella utsikterna för hela 2021 sa Saxo Bank att intäkterna förväntas bli lägre under andra halvåret 2021 på grund av lägre volatilitet.

Koncernen fortsätter att investera stort i den ständiga förbättringen av SaxoExperience, inklusive höga investeringar i teknik, digitalisering och skalbarhet. Samtidigt kommer koncernen att slutföra integrationen av BinckBank NV under andra halvan av 2021. Integrationsprocessen kräver mycket resurser och ger mer kostnad och komplexitet eftersom koncernen tillfälligt driver två parallella infrastrukturer och inställningar i väntan på fullständig integration . Efter avslutad integration kommer alla kunder att betjänas på Saxo Bank Groups infrastruktur och plattformar.

Dessutom fortsätter koncernen att investera i att utveckla och genomföra sin strategi för fastlands -Kina. Saxo Bank kontrolleras av det kinesiska konglomeratet Geely Group.

Med det i åtanke och baserat på resultatet för de första sex månaderna av 2021, räknar Saxo Bank Group nu med att avsluta 2021 med en positiv nettovinst i intervallet 650 – 800 miljoner danska kronor. Koncernen förväntade sig tidigare ett nettoresultat för helåret i intervallet 500 – 800 miljoner danska kronor enligt årsredovisningen 2020.Source link