Saxo Bank lanserar temakorg för 3D-utskrift


Flera tillgångar investeringsbolag Saxo Bank fortsätter att växa sitt sortiment av aktiekurvar. Det senaste tillskottet är Saxos korg för 3D-tryckföretag.

Detta är den minsta korg som Saxo hittills har gjort med endast 16 företag som gör nedskärningen.

Saxos chef för kapitalstrategi Peter Garnry förklarar:

“Vi vill att våra korgar ska ge en så ren exponering som möjligt för ett tema och därmed är vår temakorg mycket smalare än de tillgängliga 3D-utskrivnings-ETF: erna på marknaden”.

3D-tryckindustrin har upplevt många upp-och nedgångar sedan slutet av 1980-talet med konsumentens hype-period runt 2013 som brände många investerare och orsakade en ihållande misstanke om framtiden för 3D-utskrift. Säger Garnry.

När det gäller risker konstaterar han att värderingarna är höga och många av företagen i Saxos korg är små och vissa har nästan inga intäkter. Detta innebär att detta är ett mycket högrisktema trots en potentiellt lovande framtid.

En annan risk för investerare är att stora industriföretag skapar egna tillverkningsfunktioner för tillsatser på grund av behovet av djup integration i befintliga tillverkningsprocesser och att företagen i korgen därmed inte kommer att fånga värdet av 3D-utskrift.

Förra månaden introducerade Saxo sin 16: e aktiekorg – den fokuserar på cybersäkerhetsindustrin. Innan dess lanserade Saxo en temakorg som ger en diversifierad exponering mot den globala logistikbranschen.Source link