Ryska c-banken tillkännager finansmarknadsstödjande åtgärder


Rysslands centralbank presenterade idag åtgärder för att stödja de ryska finansmarknaderna.

Tillsynsmyndigheten noterade att den övervakar situationen på finansmarknaden med tanke på den senaste tidens volatilitet. Åtgärderna inkluderar att tillåta kreditinstitut att beräkna nödvändiga nyckeltal med hjälp av valutakurser från och med den 18 februari 2022 fram till den 1 oktober 2022.

Hela tillkännagivandet kan läsas nedan:

Rysslands centralbank övervakar utvecklingen på finansmarknaden och är redo att vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla finansiell stabilitet.

För att finansmarknaden ska anpassa sig till högre volatilitet, bör Rysslands centralbank:

  • tillåter finansinstitut att redovisa aktier och obligationer till deras marknadsvärde från och med den 18 februari 2021 fram till den 1 oktober 2022; och
  • gör det möjligt för kreditinstitut att beräkna erforderliga nyckeltal med hjälp av valutakurserna från den 18 februari 2022 fram till den 1 oktober 2022.

Rysslands centralbank kommer att fortsätta att övervaka situationen på finansmarknaderna och är redo att genomföra ytterligare åtgärder för att upprätthålla finansiell stabilitet”.Source link