Ryska c-bank inför regler för utländsk valutaoperationer av företag


Rysslands centralbank har infört tillfälliga regler för kontanttransaktioner i utländsk valuta som utförs för företag och enskilda entreprenörer. De nya reglerna kommer att gälla från 10 mars 2022 till 10 september 2022.

Medan reglerna är i kraft, tillåts företag och enskilda entreprenörer som är bosatta i Ryssland att ta emot upp till $5 000 kontant i följande valutor: USD, JPY, GBP och EUR. Dessa pengar får endast användas för utgifter relaterade till tjänsteresor utomlands. I särskilda fall kan beloppet höjas efter myndighetsgodkännande.

Företag och enskilda företagare som är bosatta i Ryssland kan få andra valutor kontant i enlighet med lagens krav.

Företag och enskilda entreprenörer som inte är bosatta i Ryssland kommer inte att tillåtas ta emot USD, JPY, GBP och EUR kontant medan de tillfälliga reglerna är i kraft. Dessa enheter kan dock ta emot andra utländska valutor i kontanter.

Resten av villkoren för konton och insättningar i USD, EUR, GBP och JPY, som innehas av företag och enskilda entreprenörer från och med den 10 mars 2022, förblir desamma.Source link