Robinhood driver mot anspråk på marknadsmanipulation i kortpressprocess


Onlinehandelsföretaget Robinhood har försökt avvisa påståenden om marknadsmanipulation från målsägande i en tvistemål i flera distrikt angående kortpressen i januari 2021.

Anspråken på marknadsmanipulation är kärnan i Federal Securities-delen av tvisten. Denna del avser alla åtgärder mot Robinhood som involverar de federala värdepapperslagarna. Detta innebär att alla dessa nästan 50 fall som påstås ha brutit mot federala värdepapperslagar nu konsolideras i detta klagomål. Dessa anklagelser kommer utöver anklagelserna om att Robinhood konspirerat med Citadel och att Robinhood brutit mot sina förtroendeplikter.

Klagomålet i Federal Securities-tranchen har väckts av huvudkäranden Blue Laine-Beveridge, som heter kärandena Abraham Huacuja, Ava Bernard, Brandon Martin, Brendan Clarke, Brian Harbison, Cecilia Rivas, Garland Ragland Jr., Joseph Gurney, Santiago Gil Bohórquez, och Trevor Tarvis mot svarande Robinhood Markets, Inc. och två av dess helägda dotterbolag, Robinhood Financial, LLC och Robinhood Securities, LLC.

Detta är en grupptalan på uppdrag av personer eller enheter som ägde stamaktier i AMC Entertainment Holdings, Inc., Bed Bath & Beyond Inc., BlackBerry Ltd., Express Inc., GameStop Corp., Koss Corp., Tootsie Roll Industries Inc. ., eller American Depositary Shares från utländska emittenter Nokia Corp., och trivago NV från och med handelns stängning den 27 januari 2021, och sålde sådana aktier med förlust mellan 28 januari 2021 och 4 februari 2021.

Genom att helt och hållet stänga av, initialt och senare, begränsa efterfrågesidan av ekvationen för de berörda aktierna på konton för mer än 15 miljoner mycket aktiva handlare, i dagar snarare än bara minuter, manipulerade Robinhood olagligt marknadspriserna för de berörda aktierna, säger klagomålet.

Målsägandena anklagar Robinhood för brott mot Section 9(a) i Exchange Act och för brott mot Section 10(b) i Exchange Act och Regel 10b-5.

Den 11 februari 2022 ingav Robinhood sin invändning mot kärandenas anspråk.

Robinhood hävdar att målsäganden inte på ett adekvat sätt åberopar manipulativt beteende. För att åberopa manipulativt beteende måste Kärande göra specifika faktiska anklagelser om vilseledande beteende avseende marknadstransaktioner. Enligt Robinhood, som medgav att investerare var “allmänt medvetna om Robinhoods agerande”, framförde kärandena istället den felaktiga ståndpunkten att Robinhoods inköpsrestriktioner fortfarande kan vara manipulativa även om de avslöjades fullständigt.

Robinhood säger:

“Denna teori strider mot väletablerad lag som kräver att anspråk på otillbörlig marknadspåverkan enligt antingen avsnitt 9(a) eller avsnitt 10(b) inbegriper vilseledande beteende, och det får inte förekomma något bedrägeri när beteendet offentliggörs för marknaden.”

Robinhood tillägger att kärandena inte heller åberopar att Robinhood handlat med erforderlig sinnesstämning för att framställa ett krav enligt antingen Section 9(a) eller Section 10(b). Svaranden kallar kärandenas teori om att Robinhood implementerade köprestriktioner för att rädda sig själv från likvidation osannolik eftersom den inte stöder ett påstående om marknadsmanipulation eftersom kärandena inte påstår att Robinhood hade något att vinna på att sänka priset på de berörda aktierna.

Närmare bestämt hävdar käranden inte att en nedgång i priset på GameStop eller AMC efter att Robinhood implementerade köprestriktioner skulle ha hjälpt Robinhood att uppfylla sina NSCC-insättningskrav. Inte heller ger käranden några andra specificerade fakta eller ens en anledning att dra slutsatsen att Robinhood hade en sådan avsikt (det gjorde den inte), säger Robinhood.

Robinhood drar slutsatsen att kärandena inte hävdar att Robinhood handlat med avsikten att driva upp eller ner priserna på de berörda aktierna – ett centralt krav för ett anspråk på marknadsmanipulation.Source link