RJ O’Brien, LME nådde £175 000 förlikning

[ad_1]

London Metal Exchange (LME) och RJ O’Brien Limited (RJO) har nått en uppgörelse som inkluderar en ekonomisk straffavgift på £175 000.

Efter en undersökning av LME har LME och RJO nått en förlikning i enlighet med Regel 14.45 Del 2 “Medlemskap, tillsyn och disciplin” i LME:s regelbok. LME:s verkställighetskommitté har godkänt förlikningen.

Utredningen påbörjades efter att LME identifierat misstänkt orderbokhandelsaktivitet som hade dirigerats till LME av en kund till RJO genom direkt elektronisk åtkomst (DEA).

Under utredningens gång drog LME slutsatsen att RJO mellan åtminstone 8 augusti och 12 september 2018 (den “relevanta perioden”) inte organiserade och kontrollerade sina interna angelägenheter på ett ansvarsfullt och effektivt sätt med lämpliga och adekvata riskhanteringssystem för att upptäcka, avskräcka och hantera potentiella fall av marknadsmissbruk som kunde ha skickats av sina kunder till LME via DEA.

Enligt LME:s uppfattning, och åtminstone under den relevanta perioden, RJO:

  • hade otillräckliga skriftliga policyer och procedurer för att implementera och granska varningskalibreringar i sina övervakningssystem;
  • misslyckades med att ha adekvata riskbedömningsarrangemang på plats för att identifiera och bedöma de risker för marknadsmissbruk som den stod inför i förhållande till den verksamhet som den bedrev på LME-marknaden;
  • hade otillräckliga skriftliga policyer och procedurer för identifiering och utredning av potentiella fall av misstänkt marknadsmissbruk; och
  • misslyckats med att utbilda sin personal på lämpligt sätt när det gäller identifiering och utredning av potentiella fall av misstänkt marknadsmissbruk.

Som ett resultat av dessa misslyckanden anser LME att RJO under åtminstone den relevanta perioden misslyckades med att upprätthålla en lämplig kontrollmiljö med avseende på upptäckt och rapportering av handelsaktivitet som tydde på potentiellt marknadsmissbruk och därför bröt mot förordning 12.6(b) ) i del 2 “Medlemskap, verkställighet och disciplin” i regelboken.

LME och RJO kom överens om en uppgörelse där RJO kommer att betala en ekonomisk vite på £175 000.

Börsen påminner medlemmar om vikten av att ha på plats lämpliga och adekvata riskhanteringssystem för att upptäcka, avskräcka och hantera handelsaktiviteter som potentiellt tyder på marknadsmissbruk.


[ad_2]

Source link