Refinitiv publicerar konsultationsdokument om Tokyo Swap Rate benchmarks

[ad_1]

Refinitiv tillkännagav idag publiceringen av ett samrådsdokument angående Tokyo Swap Rate benchmarks.

Refinitiv administrerar Tokyo Swap Rate, en japansk yen (JPY) ränteswap (IRS) benchmarkfamilj, som används i värderingen av swaptioner, CMS, strukturerade lån och skuldebrev, FRN:er och privata finansieringsinitiativ.

Samrådsdokumentet söker feedback från marknadsaktörer om tre ämnen: en föreslagen plan för upphörande av Tokyo Swap Rate (för swappar som hänvisar till TIBOR), en D-TIBOR version av Tokyo Swap Rate och publicering av ett referensvärde efter utfärdande av en “no fix” för Tokyo Swap Rate (för swappar som hänvisar till TONA) och Tokyo Swap Rate Fallback. Detta konsultationsdokument är inte ett meddelande om upphörande för Tokyo Swap Rate (för swappar som hänvisar till TIBOR).

Refinitiv välkomnar feedback från branschen om de ämnen som tas upp i samrådsdokumentet före kl. 12.00 (brittisk tid) den 14 september 2022.

Jacob Rank-Broadley, chef för LIBOR Transition, Benchmarks & Indices på Refinitiv, sa:

“Refinitiv välkomnar feedback från industrin om föreslagna förändringar av Tokyo Swap Rate för att säkerställa att riktmärket fortsätter att vara anpassat till användarnas behov.”


[ad_2]

Source link