Rakuten Securities för att lägga till EUR/AUD och GBP/AUD till Forex-erbjudandet


Japanska onlinehandelsföretaget Rakuten Securities kommer att lägga till EUR/AUD och GBP/AUD till sitt Forex-erbjudande. De nya FX-paren kommer att vara tillgängliga för handel via Rakuten FX och Rakuten MT4 från och med måndagen den 4 april 2022.

Mäklaren förklarar att tilläggen återspeglar många förfrågningar från handlare. Med dessa tillägg ökar antalet stödda valutapar av Rakuten FX till 28 valutapar. För Rakuten MT4 är numret 24.

Paren kommer att vara tillgängliga för handel för privat- och företagskunder. De riktade spreadarna är 1,5 punkter för EUR/AUD och 1,6 punkter för GBP/AUD.

Det minsta transaktionsbeloppet är 1 000 enheter. Marginalkravet är cirka 5 000 yen för 1 000 enheter EUR/AUD och cirka 6 000 yen för 1 000 enheter GBP/AUD.

Marginalpriser för företagskunder ses över varje vecka. Den reviderade marginalräntan kommer också att tillämpas på den öppna räntan du har vid den tidpunkten, så en förändring i marginalräntan kan utlösa en förlustsänkning.

Normalt kan mäklarens kunder handla med den ovan nämnda spreaden, men spreadarna kan öka i situationer som en nedgång i handelsvolymen på valutamarknaden eller en koncentration av handel i en riktning. Spridningsbreddning kan förekomma i vissa situationer, som tidig morgon på vardagar, helgdagar, före och efter tillkännagivandet av viktiga ekonomiska indikatorer.

Rakuten har regelbundet utökat sitt utbud av handelsinstrument. I februari lade man till exempel till 200 utländska aktier till sitt utbud av handelsinstrument. Tilläggen inkluderar aktierna för 100 företag noterade på amerikanska börser och aktierna för 100 företag noterade på Hong Kong-börsen.

De nya instrumenten inkluderar aktierna i KLX Energy Services Holdings (KLXE), som tillhandahåller oljefältstjänster till olje- och gasprospekterings- och produktionsbolag, och Vigil Neuroscience (VIGL), ett USA-baserat bioteknikföretag. Mäklaren kommer också att lägga till aktierna i JLMAG, en tillverkare av sällsynta jordartsmetaller permanentmagneter.Source link