Rakuten att omorganisera värdepappersverksamheten

[ad_1]

Rakuten Group, Inc meddelar att det vid ett styrelsemöte som hölls idag, beslutade att Rakuten Card, Inc kommer att överföra alla aktier i Rakuten Securities, Inc och Rakuten Investment Management, Inc till företaget, genom betalning av naturautdelning.

Därefter kommer Rakuten Securities och Rakuten Investment Management att etablera Rakuten Securities Holdings, Inc genom en aktieöverföring. Moderbolaget för Rakuten Securities etc kommer att överföras från bolaget till Rakuten Securities Holdings från och med den 3 oktober, och Rakuten Group kommer att förbereda noteringen av Rakuten Securities Holdings.

Rakuten Securities har stadigt utökat sin kundbas samtidigt som de har visat synergier inom FinTech Company, och i juni i år översteg antalet konton 8 miljoner, vilket gör det till ett av de största Internet-säkerhetsföretagen i Japan. Det förvaltade kapitalet växer stadigt.

Dessutom har Rakuten Investment Management, som är ett konsoliderat dotterbolag till företaget och ansvarar för skapandet och förvaltningen av investeringsfonder, och Rakuten Wallet, Inc, som ansvarar för tjänster för handel med kryptotillgångar, också bidragit väsentligt till expansionen av den värdepappersrelaterade verksamheten som tillhandahålls av koncernen. Det antas att de tre bolagen även fortsättningsvis kommer att vara viktiga konsoliderade dotterbolag till bolaget för att utveckla Fintech-verksamheten.

Rakuten Securities, Rakuten Investment Management och Rakuten Wallet kommer att bli konsoliderade dotterbolag till Rakuten Securities Holdings, som kommer att nybildas direkt under Rakuten Group.

I avslöjandet daterat den 24 maj meddelade Rakuten Securities att man skulle börja förbereda sig för notering, men på grund av de ovan nämnda organisatoriska förändringarna kommer Rakuten Securities Holdings att bli den enhet som ansöker om notering.

När det gäller noteringen av Rakuten Securities Holdings-aktier och relaterade handlingar inklusive ovanstående, kan godkännande av relevanta myndigheter vara en förutsättning, och beroende på resultatet av granskningen i den förberedande processen finns det en möjlighet att Rakuten Group till och med kan dra slutsatsen att ytterligare en omorganisation av koncernen kan krävas, eller att Rakuten Securities Holdings inte får offentliggöras. Därför är det planerade noteringsdatumet ännu inte bestämt.

Eftersom detta är en omorganisation inom koncernen kommer påverkan på bolagets konsoliderade finansiella resultat att vara liten.


[ad_2]

Source link