Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelade idag att den amerikanska tingsrätten för södra distriktet Ohio ingick en samtyckesorder för permanent föreläggande och annan rättvis hjälp mot Glen Galemmo och fann att Galemmo bedrägligt begärt individer att placera medel i en råvarupool för handel. råvaruterminer, råvaror, aktier och obligationer och orättmätiga miljoner dollar.

Ordern ålägger Galemmo permanenta handels- och registreringsförbud.

Enligt ordern, från den 18 februari 2010 till och med den 17 juli 2013, gjorde Galemmo, genom sitt företag, QFC, LLC, väsentliga felaktiga framställningar till varupooldeltagare, inklusive falskt illustrerade att poolen genererade avkastning på 17 till 40% från 2008 till 2012.

Galemmo misslyckades också med att avslöja att han misslyckades med att samla deltagarnas medel under en betydande period och skickade investerare bedrägliga kontoutdrag som visar falska påstådda handelsvinster.

Genom sitt system begärde Galemmo mer än 116 miljoner dollar från pooldeltagare, som han representerade skulle användas för handel med terminer, råvaror och andra finansiella produkter. Faktum är att Galemmo endast deponerade cirka 4,7 miljoner dollar på över 116 miljoner dollar som efterfrågades från pooldeltagare till terminkonton som han kontrollerade och upplevde totala handelsförluster på cirka 1,2 miljoner dollar.

Galemmo ska också ha dragit ut eller fått ta ut 2,7 miljoner dollar i pooldeltagares medel från dessa terminkonton. Galemmo använde den stora majoriteten av de återstående medlen för personligt och annat affärsmässigt bruk.Source link