President för World Sports Alliance riskerar fängelse för kryptosystem


USA:s åklagare för New Yorks södra distrikt tillkännagav idag fällande dom av Asa Saint Clair, a/k/a “Asa Williams”, a/k/a “Asa Sinclair”, efter en veckas rättegång inför den ärade. P. Kevin Castel.

Saint Clair utarbetade ett investeringssystem där han lurade mer än 60 offer för att ge lån till sin organisation, World Sports Alliance, kopplat till ett påstått digitalt mynterbjudande som heter IGObit. Han framställde felaktigt för investerare att World Sports Alliance var en nära anknuten till FN och att de skulle få garanterad avkastning på sin investering, men istället avledde han investerarnas medel för hans personliga utgifter och fördelar.

Den tilltalade åtalades och dömdes i ett fall för att ha begått wire bedrägeri, i strid med avdelning 18, United States Code, Section 1343, från i eller omkring november 2017, till och med i eller omkring september 2019. Han sökte investerare för lanseringen av IGObit genom lovade investeringsavkastning, utfästelser om att World Sports Alliance, en påstådd mellanstatlig organisation, var en nära affilierad och partner med FN, och representationer om World Sport Alliances utvecklingsprojekt runt om i världen.

World Sports Alliance hade i själva verket ingen relation med FN och deltog inte, och hade inte, deltagit i några internationella utvecklingsprojekt.

Saint Clair dömdes för ett fall av bedrägeri, vilket ger ett maximalt straff på 20 års fängelse. Domen inför domare Castel är planerad till den 19 juli 2022.Source link