Paysafe utser Daniel Henson till ordförande


Specialiserad betalningsplattform Paysafe Limited (NYSE:PSFE) tillkännagav idag utnämningen av Daniel Henson till icke verkställande styrelseordförande. Utnämningen trädde i kraft den 1 mars 2022 och följer beslutet av William P. Foley II att avgå som ordförande och som ledamot i dess styrelse för att fokusera på andra åtaganden.

Herr Henson har en bevisad meritlista av att driva tillväxt i flera globala företag under en 30+-årig karriär med demonstrerad expertis inom kapitalmarknaderna, finansiella tjänster och teknologiindustrin.

Han arbetade för General Electric Company i 29 år, där han hade en mängd olika ledande befattningar på GE och GE Capital, inklusive marknadschef för GE och Six Sigma kvalitetsledare på GE Capital. Han var också VD för ett antal av GE Capitals finansiella tjänster i USA och internationellt.

Sedan 2016 har Mr Henson haft ett brett utbud av verkställande och icke-verkställande styrelseposter. Han var tidigare chef för Healthcare Trust of America och ledande chef för OnDeck Capital. Efter det satt han i styrelserna för olika Blackstone-investeringar, inklusive som icke verkställande styrelseordförande för Exeter Finance, ett ledande bilfinansieringsföretag, och icke verkställande styrelseordförande för Tempo Holdings, det tidigare moderbolaget till Alight Solutions, ett ledande molnbaserat företag. leverantör av integrerat digitalt humankapital och affärslösningar.

Efter noteringen av Alight Solutions på NYSE i juli förra året, efter ett företagsförvärvsavtal med Foley Trasimene Acquisition Corp., blev William P. Foley II ordförande i den nybildade styrelsen och Henson utsågs till direktör med ansvar för att övervaka nomineringen och styrelsekommittén. Han fungerar också som icke-verkställande ordförande för IntraFi Network, ett privatägt företag som betjänar ungefär en tredjedel av alla amerikanska affärsbanker och sparsamhetsinstitutioner. Henson har en BBA i marknadsföring från George Washington University.

I en kommentar till utnämningen sa William P. Foley II, ordförande för Cannae:

“Jag är glad att Dan har gått med på att efterträda mig som Paysafes ordförande. Jag har lärt känna Dan väl genom att tjäna tillsammans i Alights styrelse och jag har stor tilltro till att han kommer att vara oerhört värdefull för Paysafe. Som stor aktieägare ser vi fram emot fortsatta framgångar för Paysafe som en disruptiv, specialiserad betalningsplattform.”

Paysafes ordförande, Daniel Henson, tillade:

“Det här är en spännande tid att gå med i Paysafes styrelse. Företaget drar nytta av unika specialiserade betalningar och e-handelserbjudanden som skiljer det från andra aktörer i branschen och positionerar det väl för framtida tillväxt. Jag ser fram emot att leda styrelsen i denna betydelsefulla tid.”

Daniel Henson är en oberoende, klass III-direktör. Paysafes styrelse består av 11 ledamöter: 10 icke verkställande styrelseledamöter och en verkställande direktör.Source link