NZD/USD testar stödet – Analys – 22/03/2022


NZDUSD-paret testade 0,6870 och håller sin stabilitet över sig, åtföljd av stokastisk räckvidd till de översålda områdena, i väntan på att återuppta den hausseartade trenden som är inriktad på att testa 0,6955 som nästa station, med stöd av EMA50.

Därför kommer det hausseartade trendscenariot att förbli giltigt om det inte bryter 0,6870 och håller sig under det.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 0,6840 stöd och 0,6955 motstånd

Den förväntade trenden för idag: Hausse

Ursprung: EkonomierSource link