NZD/USD tappar fart – Analys – 16/02/2022


NZDUSD-paret visar positiva affärer för att testa EMA50 nu, åtföljd av stokastisk förlust till det positiva momentumet tydligt, i väntan på att motivera priset att återuppta den baisseartade biasen för att bryta 0,6615 och bekräfta fortsättningen av den huvudsakliga baisseartade trenden, som dess nästa mål lokaliserade vid 0,6530.

Därför kommer det baisseartade trendscenariot att förbli giltigt och aktivt såvida inte priset stiger till 0,6665 och håller sig över det.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 0,6580 stöd och 0,6670 motstånd

Den förväntade trenden för idag: Baisse

Ursprung: EkonomierSource link