NZD/USD behåller sin negativa stabilitet – Analys – 18/02/2022


NZDUSD-paret fortsätter att fluktuera runt 0,6710-nivån, åtföljt av tydliga negativa signaler genom stokastiska, i väntan på att motivera priset att återuppta de negativa affärerna mot 0,6665 följt av 0,615 som representerar våra nästa huvudmål.

Vi påminner dig om att fortsättningen på den förväntade baisseartade vågen beror på prisstabiliteten under 0,6710.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 0,6650 stöd och 0,6740 motstånd

Den förväntade trenden för idag: Överlag baisse

Ursprung: EkonomierSource link