Nordnet invänder mot avslagsbeslut från svensk tillsynsmyndighet över 100 miljoner kronor i vite

[ad_1]

Nordnet har invänt mot ett beslut från den svenska finansinspektionen att ålägga företaget höga vite.

Som FNG har rapporterat beslutade Finansinspektionen den 25 maj att utfärda en anmärkning och ett administrativt vite på 100 miljoner kronor till Nordnet. Ärendet inleddes ursprungligen i mars 2021 och gäller intern styrning och kontroll i relation till blankningstransaktioner inom dagen.

Nordnet överklagade då beslutet. Finansinspektionen har avslagit Nordnets överklagande då de anser att överklagandet kommit in för sent.

Nordnet säger att överklagandet lämnades in inom den föreskrivna tidsfristen på tre veckor från det att Nordnet hade undertecknat delgivningskvittot, vilket skedde den 1 juni. Finansinspektionen anser att överklagandetiden började den 25 maj och att överklagandet har därmed lämnats in för sent. Bakgrunden till Finansinspektionens ställningstagande är det pressmeddelande som Nordnet skickade ut i samband med att förvaltningsboten beslutades, där Nordnet kommenterade beslutet.

”Finansinspektionen har avslagit vårt överklagande av deras sanktionsbeslut eftersom de anser att det lämnades in för sent. Vi delar inte denna synpunkt och har överklagat avslagsbeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Vi hoppas att domstolen beslutar till vår fördel och eliminerar avslaget, så att det underliggande fallet med påföljdsbeslutet kan prövas i domstol.”

”Vår uppfattning är att de administrativa böterna är alldeles för höga och vi anser att vi har goda argument för att beloppet ska sänkas. Innan detta mål kan prövas i domstol måste förstås osäkerheten kring själva överklagandet undanröjas. Det är i nuläget inte möjligt att ge en uppskattning om hur lång tid detta kommer att ta eller hur utfallet blir. Med tanke på att detta är ett pågående ärende har vi inga andra kommentarer i nuläget”, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.


[ad_2]

Source link