NinjaTrader uppdaterar NinjaTrader 8, lägger till FairX Exchange-stöd


Version 8.0.26.0 av NinjaTrader 8-plattformen är nu tillgänglig för nedladdning och erbjuder olika förbättringar.

Stöd för FairX Exchange lades till, tillgängliga produkter är TEC, LTEC, B5, LB5 och OIL.

Dessutom kan TDA-användare nu logga in och auktorisera sina konton över WebView2, detta inkluderar Windows 11-användare.

Standardarbetsytor är nu tillgängliga i den egna undermappen Control Center Arbetsytor-menyn. Med Verktyg > Alternativ > Allmänt > Inställningar > Visa standardarbetsytor markerad, kommer standardarbetsytorna som levereras med NinjaTrader Desktop alltid att vara tillgängliga i en dedikerad mapp under Arbetsytor.

Språkmenyn är förbättrad för att visa nya målspråk som inte är översatta. När du byter NinjaTrader Desktop till ett nytt språk är det nya målspråket nu icke-översatt vilket gör det mer intuitivt att välja.

Slutligen lades stöd för koreanska språk till (Beta).

NinjaTrader 8 är en nästa generations handelsplattform omgjord med modern designteknik, vilket ger större prestanda och flexibilitet. Ur lådan innehåller NinjaTrader 8 över 500 ändringar och förbättringar, till stor del samlade från kundfeedback. Den nya versionen är redo att leverera de mest avancerade handelsfunktionerna för diskretionära och automatiserade handlare på alla nivåer som handlar med aktier, terminer och Forex.
Source link